Termeni și condiții

Despre noi și despre site-ul www.sisferti.ro

Vă salutăm pe site-ul nostru!

Site-ul web www.sisferti.ro este o pagină comercială aflată în proprietatea și sub responsabilitatea societății SC SISTEME FEROVIARE SI TELECOMUNICATII INSTAL SRL, cu sediul social în 400394 Cluj-Napoca, str. Plevnei nr. 172, ap 1, jud. Cluj, România, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/1820/2015, având CIF nr. 34661015 și activitate principală cod CAEN nr. 5221 - Activități și servicii anexe pentru transporturi terestre, numit pe parcursul acestor termeni și condiții Sisferti sau sisferti.ro.

Contact

Adresă poștală: 400394 Cluj-Napoca, str. Plevnei nr. 172, ap 1, jud. Cluj, România E-mail:

Email: office@sisferti.com

Nr. telefon: +4 0737 461 840

Reprezentant legal: Gabriel Bele

AnchorSISFERTI este o firmă specializată în SISTEME ELECTRONICE DE SEMNALIZARE ȘI CONTROL FEROVIAR.

Specialiștii noștrii, au o experiență vastă în sisteme electronice de semnalizare feroviară, precum și în sistemele CED, CEM, BLA etc.

Firma noastră a implementat și menținut un sistem de management al calității conform standardelor ISO 9001, OHSAS 18001 aplicându-l eficient pe toată durata de funcționare.

Deținem autorizația de furnizor feroviar, care ne permite să realizăm activități în domeniul feroviar.

MISIUNEA COMPANIEI

Constă în realizarea lucrărilor de semnalizare feroviară, dezvoltarea afacerii pe baza unei strategii durabile, printr-un personal care se distinge prin putere de analiză. Datorită acestui lucru, performanța serviciului tehnic este competitivă, de înaltă calitate și cu un grad ridicat de fiabilitate, ceea ce ne permite să avem încrederea clienților noștri.

VIZIUNEA FIRMEI

SISFERTI are o viziune care se bazează pe crearea instantanee de soluții tehnice, necesare fiecărui client.

EXPERIENTA PERSONALULUI

Firma noastră, prin personalul său, încearcă să îsi obțină un renume datorită gradului ridicat de profesionalism, calitate, încredere și rapiditatea serviciilor oferite clienților săi.

Încrederea oferită clienților săi, ordinea și disciplina în activități sunt pilonii fundamentali pe care SISFERTI îi folosește pentru a dobândi perfecțiunea activității sale.

Echipa noastră oferă un serviciu complet, adaptat cerințelor clienților, astfel încât nu este necesar ca aceștia să își consume timpul și energia găsind serviciile de care au nevoie în altă parte.

Printr-un sistem de pregătire continuă, SISFERTI asigură perfecționarea constantă a personalului său, pentru a menține un standard ridicat de profesionalism.

Reguli de accesare și utilizare a site-ului

Înainte de orice, este bine să știți care sunt regulile aplicabile în relația dintre noi, sisferti.ro. și dvs., în calitate de Client / Utilizator, care accesează site-ul nostru.

Accesarea și utilizarea site-ului implică acceptarea, fără limitări și calificări, a termenilor și condițiilor din prezentul document, de către dvs. Recomandăm citirea cu atenție a acestora.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse condițiilor de utilizare descrise în prezentul document și legislației aplicabile. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii și condițiile prezentate, întrucât accesând și utilizând site-ul, acceptați aceste condiții și luați cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Noi sunt înlocuite prin prevederile acestui document.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări, termenii de utilizare și condițiile contractuale, va rugăm să nu-l mai utilizați site-ul nostru.

Putem dispune încetarea imediată a prestării oricăror Servicii pentru dvs., în orice moment, în cazul nerespectării Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale, precum și în orice situație în care avem suspiciunea rezonabilă despre utilizarea cu rea credință a serviciilor oferite pe site sau a site-ului.

Dacă Utilizatorul furnizează informații false, inexacte sau incomplete, dacă există suspiciuni privind veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al informațiilor, putem refuza accesul prezent sau viitor pe Platformă.

Prezentul Site permite utilizatorilor să afle informații despre noi și despre serviciile oferite de noi sau să afle informații adiționale serviciilor noastre (locație, prețuri etc.)

Utilizatorii vor putea accesa și interacționa cu site-ul nostru numai cu respectarea prezentelor termeni și condiții.

Definiții

Este bine să analizăm care este sensul unor termeni, pe care-l vom folosi în cadrul acestui document, termeni pe care le vom scrie cu majuscule.

Comerciant, Noi, Sisferti, sisferti.ro” - se referă la societatea SISTEME FEROVIARE SI TELECOMUNICATII INSTAL SRL, cel care se ocupă de activități și servicii anexe pentru transporturi terestre.

Noi vom fi responsabili de tot ce se întâmplă pe site-ul nostru (conținut, ofertă, îndeplinirea obligațiilor specifice, prelucrarea datelor personale, solicitarea contravalorii serviciilor).

Utilizator” înseamnă orice persoană fizică, care vizitează site-ul nostru.

Client” înseamnă orice persoană fizică, care, vizitează site-ul nostru și solicită una sau mai multe dintre serviciile noastre.

Dumneavoastră”, ”al dumneavoastră”, “ale voastre” se referă la persoana care accesează site-ul, se informează, ne contactează etc.

Contract” înseamnă contractul încheiat între Utilizator/Client și Noi, Sisferti, referitor la un Serviciu. Prevederile contractuale aplicabile sunt cele din cuprinsul prezentului document.

Comandă” înseamnă o comandă plasată de un Utilizator sau un Client către Comerciant prin intermediul Platformei cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Utilizator/Client.

Platforma” se referă la website-ul nostru www.sisferti.ro, unde oferim serviciile noastre.

Servicii” înseamnă serviciile pe care le oferim Clienților noștri, înșirate pe site-ul nostru.

Politica de confidențialitate” se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale.

Politică de cookies” se referă la documentul care cuprinde regulile în baza căreia vom plasa fișiere tip cookie pe navigatorul web al dvs.

Proprietatea intelectuală

Sisferti.ro garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe site (informare, comunicare, programări), și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice altă manieră, in scopuri comerciale sau contrare intereselor sisferti.ro, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Întregul conținut al site-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și orice alte tipuri de date) este proprietatea intelectuală exclusivă a SC SISTEME FEROVIARE SI TELECOMUNICATII INSTAL SRL. și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. Pe site poate exista conținut, care nu este proprietatea noastră intelectuală exclusivă, dar să avem un drept de folosință asupra acesteia.

Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa noastră de email.

În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul nostru încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi, sunteți rugat să trimiteți un email în care să prezentați această situație, pentru a permite administratorilor site-ului să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

Suspendarea accesului

Sisferti.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

Schimbări ale site-ului

Sisferti.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, sisferti.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

Viața privată și datele cu caracter personal

Sisferti.ro respectă viața dvs. privată și datele dvs. cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi cu ocazia accesării acestui site. Toate informațiile despre protejarea datelor dvs. cu caracter personal le puteți citi în documentul ”Politica de confidențialitate” de pe site-ul nostru, respectiv în documentul ”Politică de cookie-uri”, în ceea ce privește folosirea cookie-urilor de către noi.

Exonerarea de răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. Sisferti.ro, angajații acesteia și orice altă parte implicată în conceperea, construirea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din, sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a Conținutului său.

Sisferti.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze/altera computerul sau datele personale ale Dvs., în urma accesării sau utilizării acestui site.

Litigii

Orice litigiu apărut între Clienți/Utilizatori și Sisferti.ro va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată de la sediul societății (Mun. Cluj Napoca, Jud. Cluj).

Mesaje comerciale nesolicitate

Sisferti.ro se pronunță împotriva trimiterii de mesaje comerciale nesolicitate pentru care nu are acordul explicit al utilizatorului (spam).

Modificarea prezentelor termeni si condiții

Sisferti.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități.

Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Condiții de utilizare a site-ului

Site-ul poate fi utilizat atât de Utilizatori, cât și de Clienți, dacă acceptă Termenii și Condițiile de utilizare.

Rezervări

Publicăm pe site-ul nostru lista tuturor serviciilor noastre, cu toate detaliile referitoare la acestea. În cadrul formularului de Contact, vă vom solicita anumite date despre dvs. (cum ar fi numele, prenumele, adresa electronică și serviciul solicitat/mesajul dvs.).

Prin completarea și trimiterea Scrisorii de contact, confirmați că toate datele furnizate sunt corecte, complete și adevărate și că sunteți de acord să vă contactăm telefonic în orice situație in care sunt necesare informații suplimentare de la dvs..

Oferte promoționale

Pe site veți găsi ofertele noastre promoționale active. Vă atragem atenția, că putem schimba ofertele noastre promoționale sau le putem înlocui cu altele. Veți afla despre aceste, dacă vizitați site-ul nostru.

Link-uri către site-uri terțe

Acest Site poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de terțe părți. Nu reprezentăm calitatea produselor și serviciilor furnizate de către astfel de terți și nu avem vreun control asupra conținutului sau disponibilității acestor site-uri. Astfel, nu ne putem asuma nici un fel de responsabilitate pentru conținutul site-urilor părților terțe sau a serviciilor sau bunurilor pe care acestea vi le oferă.

Utilizarea unor astfel de link-uri este condiționată de dorința dumneavoastră de a le accesa. Când alegeți să accesați un site terț ar trebui să parcurgeți, înainte de utilizarea acestuia, Termenii și condițiile de utilizare a respectivului site.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate și nu vom fi răspunzători pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau dispozitivul sau alte bunuri în urma accesării, utilizării, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe aceste terțe site-uri.

Limitarea răspunderii

Sisferti.ro a luat toate măsurile adecvate pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta că utilizarea site-ului va fi fără erori.

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea site-ului. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul, dispozitivul sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestei Platforme.

Totodată, Sisferti.ro este exonerată de orice răspundere privind orice daune ce ar putea rezulta din utilizarea informațiilor de la terțe părți.

Răspunderea noastră pentru furnizarea serviciilor de pe Platformă este limitată la obligațiile impuse de normele legale aplicabile.

Am luat toate măsurile adecvate pentru a preveni frauda informatică și pentru a ne asigura că toate datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în siguranță.

Utilizarea Platformei

Puteți utiliza această Platformă în conformitate cu acești termeni și puteți imprima și/sau descărca informații de pe acest website pentru utilizare personală, dar nu în scopuri comerciale.

În cazul nerespectării Termenilor și condițiilor contractuale și a utilizării necorespunzătoare sau cu rea-credință a site-ului, putem suspenda sau bloca accesul la acesta.

Accesul pe site poate fi suspendat sau blocat în situațiile în care folosiți un limbaj sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensiv atunci când ne contactați.

Revizuiri ale termenilor și condițiilor

Sisferti.ro poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și condiții contractuale.

Utilizatorul site-ului trebuie să citească cu atenție Termenii și condițiile contractuale și să respecte oricare și toate aceste revizuiri, motiv pentru care va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru ori de câte ori vizitați site-ul, și ori de câte ori faceți o programare.

Legislație aplicabilă

Prevederile prezentului document, condițiile și restricțiile stabilite prin acesta sunt guvernate de legea română.